Privacy verklaring

We moeten zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens.

Dat is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt sinds 25 mei 2018.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van Dagbes-thee-ding hebben wij gegevens van u nodig. Die gegevens kunnen zijn uw naam, geboortedatum, adresgegevens of e-mailadres. U geeft de gegevens aan ons via bijvoorbeeld een persoonlijk gesprek of via de indicatie die wij krijgen via de gemeente

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Dagbes-thee-ding heeft uw persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld:

uw zorgvraag te beoordelen;
een bericht te verzenden ;
contact met u op te nemen;
te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In sommige gevallen gaat het om ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Deze gegevens vragen wij alleen als dat wettelijk verplicht is.

Hoelang worden uw gegevens bewaard?

Dagbes-thee-ding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is.

Uw gegevens delen met anderen

Wij delen uw gegevens uitsluitend met andere organisaties, als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst. Zij moeten zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dagbes-thee-ding blijft namelijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen.

Beveiliging van uw gegevens

Dagbes-thee-ding neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u toch de indruk dat wij uw gegevens niet goed beveiligen? Of heeft u aanwijzingen van misbruik? Neem dan contact met ons op via het telefoonnummer op deze website

Meer informatie

Voor meer informatie over privacy kijkt u op de website Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij het vermoeden van een datalek komen we onmiddellijk in actie om de gevolgen van het lek zo beperkt mogelijk te houden.

1. We sluiten het lek: We proberen het lek zo snel mogelijk te sluiten om te voorkomen dat er meer data onbeveiligd raakt.

2. We zetten wanneer nodig een crisiscommunicatieplan op: We maken een plan voor hoe we het datalek aankondigen en hoe we de media en andere belanghebbenden op de hoogte houden.

3. Benader van autoriteiten: We nemen contact op met de toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland) en informeer hen over het lek. We volgen hun advies op om ervoor te zorgen dat we voldoen aan de wetgeving op het gebied van datalekken.

4. We nemen contact op met betrokken partijen: We nemen ook contact op met mensen wiens persoonlijke data is blootgesteld tijdens het lek en geven informatie over wat er is gebeurd en hoe ze zich kunnen beschermen.

5. We analyseren hoe het lek heeft kunnen plaatsvinden: We maken een analyse van wat er is gebeurd en wat de oorzaak van het lek was. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het in de toekomst niet opnieuw kan gebeuren.

6. We nemen maatregelen om herhaling te voorkomen: We implementeren maatregelen om ervoor te zorgen dat het lek in de toekomst niet opnieuw kan plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat we de beveiliging van onze systemen verbeteren of dat we beleid en procedures aanpassen.

VOLG ONS LEUKE INITIATIEF OP INSTAGRAM!

Met regelmaat plaatsen we leuke/korte berichtjes over de belevenissen en voortgang van onze theetuin.
Instagram
0

Geen producten in de winkelwagen.